SWE316L 18%Cr-12%Ni-2%Mo不锈钢药芯焊丝

·型    号:GB E316LT1-1/-4

               AWS A5.22/ASME SFA5.22 E316LT1-1/-4

               JIS Z3323 TS316L-FB1

               EN ISO 17633-A-T 19 12 3LPM/C2

·特    性:用于适用于全位置焊接,由于焊缝金属的奥氏体组中含有铁素体,因此具有良好的抗裂性。

·用    途:用于石油化学,纺织机械等18%Cr-8%Ni不锈钢焊接。

·保护气体:100% CO2


·型    号:GB E316LT1-1/-4

               AWS A5.22/ASME SFA5.22 E316LT1-1/-4

               JIS Z3323 TS316L-FB1

               EN ISO 17633-A-T 19 12 3LPM/C2

·特    性:用于适用于全位置焊接,由于焊缝金属的奥氏体组中含有铁素体,因此具有良好的抗裂性。

·用    途:用于石油化学,纺织机械等18%Cr-8%Ni不锈钢焊接。

·保护气体:100% CO2


·熔敷金属化学成分:(%)

元素

C

Si

Mn

P

S

Cr

Ni

Mo

例值

0.03

0.70

1.20

0.025

0.010

18.0

12.0

2.5

保证值

≤0.04

≤1.0

0.5~2.5

≤0.04

≤0.03

17 ~20

9~11

2~3


·熔敷金属力学性能:

试验项目

屈服强度

(MPa)

抗拉强度

(MPa)

伸长率

(%)

试验温度

(℃)

Akv

(J)

例值

-

550

40

-

-

保证值

-

≥485

≥30


·推荐的焊接电流参数:(A)

焊丝直径

1.0mm

1.2mm

1.6mm

平焊,横角焊

80~150

130~220

190~300

立向上

80140

110~200

180~280